sistemes de vídeo vigilància
sistemes de detecció i extinció d'incendis
caixes fortes de graus I, II, III, IV, V
control per gestió d'horaris i accessossistemes d'alarma
detector de billets i dècims homologats
arcs antifurt per comerços
localització de vehicles via telèfon mòbil


Abast del sistema de gestió de la qualitat

Política de qualitat

Carrer Barcelona, 15 - 25600 Balaguer (Lleida)
edamargroup@edamargroup.com